Készpénzátutalási Megbízás - tudnivalók

image

Készpénzátutalási megbízások

A Készpénzátutalási megbízás segítségével a ügyfeli könnyen és gyorsan fizethetik be számláikat a Postahivatalokban amelyet a Posta az Bankszámlájára továbbít.

A Készpénzátutalási megbízásokat részleges megszemélyesítéssel 3 féle formátumban gyártjuk, melyek tartalmazzák a bankszámlaszámot és a bankszámlatuljdonos nevét. Papíralapú értesítés esetén nem szükséges szerződést kötni a postával.

 • Vágott készpénzátutalási megbízás
 • Ives készpénzátutalási megbízás (1 oldalon 3 db csekk van perforálva)
 • Számlalevél (A/4 oldal aljátn található a csekk, perforálva)
 • Tranzakció (TC) és outputkód (OC) kódok, és azok értelmezése.

  A készpénzátutalási megbízásokhoz használható tranzakciós kódok:

   

  TC kód Leírás
  51 teljesen kitöltött készpénzátutalási megbízás Valamennyi adat rendelkezésre áll, melyek az OCR sávban és a bizonylat egyéb rovataiban feltüntetésre kerülnek. A bizonylat OCR-sávja és valamennyi rovata előre kitöltött.
  52 az OCR-sávból az "összeg" adat hiányzik A „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat rendelkezésre áll, az OCR-sor megfelelő helyén, egyben a bizonylat megfelelő rovatán (a kézi adatmezőben) is megtalálható, illetve a megbízó (befizető) neve és címe gépileg előre feltüntetett. Az összeget a megbízó (befizető) határozza meg és tünteti fel a kézi kitöltésre kijelölt rovaton (adatmezőn).
  53 az OCR-sávból a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat hiányzik A megbízó (befizető) a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adatot a kézi kitöltésre kijelölt rovaton (adatmezőn) tünteti fel. Amennyiben a megbízó (befizető) a rovatot nem töltötte ki, a Magyar Posta a bizonylat eredetit közelítő nagyságú másolatát automatikusan csatolja az elszámolási adatok mellé.
  54 az OCR-sávból mind az "összeg", mind a "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" hiányzik A megbízó (befizető) a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adatot és az összeget a bizonylat megfelelő rovatán (a kézi kitöltésre kijelölt adatmezőn) tünteti fel. Amennyiben a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” rovatot nem töltötték ki, a Magyar Posta a bizonylat másolatát automatikusan csatolja az elszámolási adatok mellé.
  55 Az "összeg" és a "Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)" az OCR-sávból hiányzik A megbízó (befizető) nem rendelkezik „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adattal, a Magyar Posta az elszámolási adatok mellett az OC kód lehetőségei közül kiválasztott bizonylat másolatát csatolja.

   

  Output- (kimeneti) (OC) kódok és azok értelmezése Az outputkód a befizetések feldolgozásából származó információk átadásának formáját, tartalmát határozza meg. A számlatulajdonos a Magyar Posta ÁSZF-ben meghirdetettek szerint választhatja meg a számára legkedvezőbb és általa is feldolgozható szolgáltatást. Az outputkód kiválasztása összefüggésben van a tranzakciókóddal. A számlatulajdonos által igényelt outputkód alapján a Magyar Posta a befizetések feldolgozásából származó információkat az alábbiak szerint biztosítja:

   

  OC kód Leírás
  21 a gépileg feldolgozott bizonylat eredetit közelítő nagyságú nyomtatott másolatát leporellón
  22 a gépileg feldolgozott bizonylat kicsinyített másolatát leporellón
  23 a „Megbízó (Befizető) neve, címe" mező képének eredeti nagyságot közelítő másolatát leporellón
  24 a „Megbízó (Befizető) neve, címe", valamint a "Közlemény/ Egyéb azonosító okmány/okirat típusának megnevezése" rovat képének eredetit közelítő nagyságú másolatát leporellón
  31 a feldolgozásból nyert numerikus adatokat számítógépes adatállományban vagy listába foglalva (egyéb melléklet, mint pl. bizonylat, illetve annak másolata nélkül) leporellón
  32 a Magyar Posta a feldolgozásból nyert képi és elszámolási adatokat számítógépes adatállományban. Amennyiben a feldolgozásból nyert adatok átadása számítógépes adatállományban történik, úgy az adathordozók típusára, az adatok átvételének módjára közvetlenül a Magyar Postával megállapodást kell kötni.

   

  Tranzakció és Output- (kimeneti) kódok lehetséges párosításai

  - Az 51-54 és az 56-57 tranzakciókóddal igénybe vehető valamennyi outputkód.

  - Az 55-ös és az 58-as tranzakciókód esetében a 21, 22, 23, 24 kódjelű outputkód alkalmazható.

  - Valamennyi tranzakciókódnál igénybe vehető a 32-es outputkód.

  A Magyar Posta a tranzakció és output kódok lehetséges párosításait gépi feldolgozás során ellenőrzi.